فرمايشات خداوند (قرآن) که هدایت و رحمتی است برای مردمی كه به آن ایمان می آورند
در دست ماست چرا به نظريات و دستورات ديگران توجه ميکنيم؟
بنظر شما اسم اين چيست؟

 

 

ترجمه قرآن مجيد   توسط آقای محمد مهدی فولادوند

اين ترجمه همراه متن قرآن مجيد به زبانی که به قلب رسول اکرم نازل شده (عربی) است

 

دين و حكم و نظر خدا چيزی است كه از آيات قرآن بدست می ‌آيد
خداوندا، سرور من تمنا ميکنم شکر و سپاس مرا بخاطر قرآن بپذير

 

برگشت