فرمايشات خداوند (قرآن) که هدایت و رحمتی است برای مردمی كه به آن ایمان می آورند
در دست ماست چرا به نظريات و دستورات ديگران توجه ميکنيم؟
بنظر شما اسم اين چيست؟
 


ترجمه قرآن مجيد بزبانی ساده، روان و قابل فهم برای همه

مقدمه
ترجمه متن قرآن مجيد   صفحه به صفحه با صوت
ترجمه متن قرآن مجيد  سوره به سوره با صوت
ترجمه سوره های قرآن مجيد را دانلود کنيد
صوت ترجمه قرآن مجيد را دانلود کنيد

جواب به سوالات دينی از قرآن مجيد  -  تنظيم از استاد بختياری نژاد


 

 

دين و حكم و نظر خدا چيزی است كه از آيات قرآن بدست می ‌آيد
خداوندا، سرور من تمنا ميکنم شکر و سپاس مرا بخاطر قرآن بپذير

  برگشت