در سوره اسراء خداوند ميفرمايد
" اين قرآن مردم را به درست ترين راه هدايت ميکند " ... " ما هر چيزی را كاملا توضيح داده‌ايم."  

آيا اين قرآنی که خداوند خودش آنرا کاملا توضيح داده و به بهترين راه هدايت ميکند، هدايتش طوری است که مردم آنرا نفهمند؟

اسلام فقط و فقط تسليم احكام، امر و نهی، و نظر خدا بودن است
خداوند در آيه دوم سوره فصلت ميفرمايد  "قرآن کتابی است که آياتش بطور واضح شرح داده شده

    

دشمنان اسلام لحظه ای آرام نمی نشينند و اسلام را آنطور که مايلند در جهان برای افراد بشر ترسيم ميکنند که سراپا دروغ است و اثری از اسلام در آن نيست
اين قسمت را به شناسائی اسلام اختصاص ميدهم - شناسائی اسلام، نه از نظر يک انسان - شناسائی اسلام از نظر قرآن مجيد
يعنی هر کسی مستقيما ميتواند بسادگی مطلع شود که خداوند بزرگ و يکتا در مورد مطالب مختلف در قرآن مجيد چه ميفرمايد
يعنی دريچه ای باز ميکنيم و مستقيما از خداوند سؤالاتمان را ميپرسيم - نام اين قسمت را ميگذاريم
شناخت اسلام
در اسلام فقط و فقط يک قانونگذار وجود دارد و آن خداوند بزرگ و يکتا است
 قرآن سوره کهف آيه
26  "مردم ياوری غير از او ندارند و او كسی را در قانونگذاری شريک خود نميکند" خداوند با اين حقيقت محض، تمام مشکلها را بطور کلی حل کرده
به اين وسيله تمام دروغ هائی که در مورد اسلام ميگويند بطور کامل معلوم ميشود - به هر کسی که مايل است بداند اسلام چيست، بگوئيد اين لينک را کليک کند
    

تنها را چاره برای بخشيده و آمرزيده شدن برای هر انسانی با هر گذشته ای 

    

ترجمه قرآن مجيد به زبان فارسی توسط مترجمين مختلف

 
    

    شادروان استاد بختياری نژاد        |        مهندس عبدالعلی بازرگان        |        محمد مهدی فولادوند       |       ويديو ترجمه قرآن در يوتوب

    

فيلم ها و ويديوهای انتخاب شده را ببينيد

دليل ايجاد اين سايت و فردی که آنرا با لطف وعنايت خداوند بزرگ و يکتا اداره ميکند

 

 

 

 

 

 

 

شديدا مواظب اين افراد باشيد

   

معجزات رياضی قرآن مجيد

   

ترجمه دعای کميل - نيايشی از حضرت علی به درگاه خداوند يکتا

   

شناخت اسلام

   

خطبه نماز جمعه را هر زمانی که ميخواهيد بشنويد

   

صاحب وب سايت اسلامی شويد

   

آيا احاديث قابل قبول هستند - تکليف ما چيست؟

   

شيعه يا سنی؟

   

غير از خداوند را بکمک خواندن

   

تنها راه بخشيده شدن انسان گناهکار

   

آتش جهنم برای کسی که قيامت را قبول ندارد؟

   

آيا گناهی هست که قابل بخشش نيست؟

   

نمازها   با ترجمه فارسی و صوت - ترجمه توسط آقای دکتر گيلانی

   

جواب به سوالات دينی از قرآن مجيد - تنظيم از استاد بختياری نژاد

   

عظمتی غيرقابل تصور (عکسهائی شديدا ديدنی )

   

آيا شما ميدانيد اسلام چيست؟

   

جنين شناسی در قرآن - ترجمه توسط آقای دکتر گيلانی

   

اذان با ترجمه و صوت

   

اقامه

   

دعای ربـنا - با ترجمه و صوت

   

تـوسّـــل

   

جواب به نامه شما

   

قرآن مجيد را به زبان عربی بشنويد

   

جستجو در قران

   

آموزش رايگان رشته های مختلف

   

ترجمه دعای کميل را دانلود کنيد

   

قرآن، من شرمنده توام - نوشته دکتر شريعتی

   

 خداوند ميفرمايد:   ما در اين قرآن برای مردم هر گونه مثلی زده‌ايم، شايد متوجه شوند  قرآن - سوره  زمر

هـديه ای بسـيار پر ارزش از حسن زمان زاده، به تمام جويـندگان راهی که عمريـست گم کرده ايم

قرآن مجيد، رابطه مستقيم خداوند با من و شما است - بيائيد با هم بسوی خداوند يکتا و بسوی اسلام برويم
اسلام واقعی، نه آنچه به نام اسلام عده ای دکاندار مذهبی عمريست بما نمايانده اند و مينمايانند
يک مسلمان تابع دستورات خداوند است، آنهائی که تابع دستورات مخلوقات خداوند هستند نام ديگری دارند

    

بازگشت
eHolyQuran.com
Hassan Zamanzadeh - Los Angeles - California

© 1995 eHolyQuran. Copyright
All the materials in this site is protected by the copyright laws